Historie firmy

 Naše živnosti: 

     činnost účetních poradců, vedení účetnictví

     zprostředkování obchodu a služeb

Historie naší firmy sahá až do roku 1993, kdy firma vznikla jako podnikání fyzické osoby p. Ladislavy Jarošové. V roce 1999 přešlo podnikání z FO na PO. Byla založena společnost ProfiÚčto s.r.o. V dobách rozkvětu podnikání měla naše společnost až 250 stálých klientů, po snížení podnikatelské aktivity v našem kraji má společnost cca 100 stálých klientů. Společnost je pružná a reaguje na poptávku okolí, neustále přibíráme nové a nové klienty.

Využíváme služeb zprostředkovatele a asistenta. Klienti nemusí dojíždět do sídla naší firmy, ale naopak pro podklady si přijedeme sami a zpracované mzdy, příkazy k úhradě apod. Vám přivezeme.